Sjef Willockx

 


150.000+ downloads     

(PDF downloads on websites and third party platforms)    

 

 


Visie: opvattingen over mens en maatschappij

De kwaliteit van een overheid blijkt het duidelijkst uit hoe ze omgaat met de zwaksten in de samenleving. In Nederland zijn dat o.a. de mensen in de Bijstand, kansarme ouderen, kwetsbare jongeren en zij die afhankelijk zijn van ... meer

 

Nederland, o Nederland

Wat is er van u geworden?

 

eBoek


Rechtenvandemens.info

  • Een website over de mensenrechten: rechten (en plichten) voor jou en mij

  • Met een voorstel voor een nieuw intergouvernementeel mensenrechteninitiatief

  • Actueel thema: Armoede in Nederland: de barmhartigheid van de participatiemaatschappij


Egyptology.nl

Een website met Egyptologische studies (in het Engels)

 

De management-rapportage voor het MKB

Veel ondernemers zien hun boekhouding vooral als een kostenpost. En dat is jammer, want een goed ingerichte boekhouding kan een belangrijk sturingsinstrument voor de onderneming opleveren: de managementrapportage. Daarvoor is dan wel nodig, dat die rapportage toegesneden is op de specifieke eisen van het betreffende bedrijf.   MeerContact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie ook de profielen van Sjef Willockx op de volgende sites:

 

 

Academia.edu

Researchgate.net

Linkedin.com