Boekhouduitleg.nl

 

De financiŽle administratie, voor managers in het MKB

Een project van Sjef Willockx

 

Veel ondernemers zien hun boekhouding vooral als een kostenpost. En dat is jammer, want een goed ingerichte boekhouding kan een belangrijk sturingsinstrument voor de onderneming opleveren: de managementrapportage. Daarvoor is dan wel nodig, dat de rapportage toegesneden is op de specifieke eisen van het betreffende bedrijf. Het inrichten van een goede managementrapportage is voor ieder bedrijf zonder meer een kritische succesfactor.

 

Juist om deze reden is het essentieel dat de inrichting van de managementrapportage niet wordt overgelaten aan de financiŽle deskundige: de boekhouder of controller. Actieve participatie van het management is in dit proces onmisbaar.

 

Dat betekent wel, dat het management zal moeten beschikken over een zekere basiskennis over wat er met financiŽle rapportages mogelijk is. Het eerste artikel van deze serie is daar voor bedoeld.

 

Een belangrijk onderdeel van de managementrapportage zijn de afschrijvingen. Omdat afschrijvingen zowel met de resultaatbepaling, als met de cashflow te maken hebben, is dit voor leken een lastig te doorgronden onderwerp. Toch is het, juist vanwege de relatie met de cashflow, cruciaal dat het management hier een goed begrip van heeft. Het tweede artikel neemt dit verschijnsel onder de loep.

 

Ook in het MKB komen steeds vaker structuren voor van verschillende werkmaatschappijen onder een holding. Dit betekent dat de cijfers van meerdere BVís moeten worden samengevoegd tot een geconsolideerd resultaat. Het is belangrijk dat managers van werkmaatschappijen inzicht hebben in dit proces, zodat ze kunnen beoordelen wat hun bijdrage is aan het groepsresultaat. Consolideren is daarom het onderwerp van het derde artikel.

 

Tot slot bevat het vierde artikel een verklarende woordenlijst van de meest voorkomende boekhoudkundige termen.

 

Terug