Visie: opvattingen over mens en maatschappij

De kwaliteit van een overheid blijkt het duidelijkst uit hoe ze omgaat met de zwaksten in de samenleving. In Nederland zijn dat o.a. de mensen in de Bijstand, kansarme ouderen, kwetsbare jongeren en zij die afhankelijk zijn van de WMO. Als je dat bekeken hebt, heb je geen vertrouwen meer in deze overheid. De overheid? Ik ben er klaar mee.

*********

Het podium van de Nederlandse politiek wordt bestormd door plannenmakers, van Pieter Omtzigt tot Frans Timmermans. Maar de meest waarschijnlijke uitkomst hiervan is, dat alle goede plannen verzanden in de gecombineerde weerstand van bestuurlijke dogma's en een in meerderheid egoïstische bevolking.

*********

Een beroep doen op de verantwoordelijkheid van mensen, zoals de politiek graag doet, is niet verstandig. Als iedereen zich verantwoordelijk zou gedragen, zou nooit iemand te hard rijden, zou er geen zwerfafval zijn, en zou niemand meer met het vliegtuig op vakantie gaan.

*********

Een beschaafde maatschappij accepteert een zekere mate van profiteursgedrag, omdat het alternatief een heksenjacht is waar alle goedwillenden onder moeten lijden.

*********

Zolang iedereen luidkeels kan roepen dat we in een dictatuur leven, leven we niet in een dictatuur.

*********

De noodzakelijke samenhang in de maatschappij dreigt te bezwijken onder de gevolgen van de vooruitgang: ongeremde groei en schaalvergroting, gepaard aan doorgeschoten individualisme en hedonisme.

Tegelijkertijd leggen de sociale media de beperkingen bloot van de democratie: democratie kan alleen goed functioneren in een klimaat van bezonnenheid en onderling respect. Het is nu veelal de waan van de dag die regeert, gevoed door gevoelens van wantrouwen, rancune, en intolerantie. De oorverdovende oppervlakkigheid van de publieke opinie, en de onbeperkte toegang van pressiegroepen tot de politiek, frustreren de ontwikkeling van goed bestuur.

Van oorsprong is de mens een sociale soort, die in kleine groepen leefde. Daar zijn we van nature het best voor toegerust. Dat wil niet zeggen dat we terug zouden moeten naar een leven in kleine dorpsgemeenschappen: onze toekomst ligt vóór ons, niet achter ons. Maar als we ons geen rekenschap geven van het feit, dat we van oorsprong een op kleinschaligheid ingestelde sociale soort zijn, hebben we geen toekomst.

*********

“Nooit meer Auschwitz” betekent niet: nooit meer Jodenvervolging. “Nooit meer Auschwitz” betekent: nooit meer vervolging.
Stel, dat er in Nederland een partij aan de macht zou komen die de Moslims in de samenleving zou willen isoleren, hen zou willen opsluiten in concentratiekampen, en zou willen vermoorden. Hoeveel Nederlanders zouden dan hun eigen veiligheid en leven op het spel willen zetten, om hun Moslim medemensen te beschermen?

*********

In het publieke debat wordt gesproken van zwarte mensen en witte mensen. Zijn we dan vergeten dat zwart-wit denken niet goed is? Zwarte mensen zijn niet zwart, en witte mensen zijn niet wit. Er zijn mensen met een donkere huidskleur, en mensen met een lichte huidskleur.  

*********

Koningsdag. Dat we tot op de dag van vandaag accepteren dat mensen door hun geboorte recht hebben op een ambt, een titel en een inkomen is te zot voor woorden.

*********

Democratie betekent, dat een volk de regering krijgt die het verdient.

*********

Misverstand.
Nee, blanke mensen zijn niet wit: ze zijn roze. (Albino’s zijn wit.)

*********

Het slavernijdebat.
Door zelf in de slachtofferrol te kruipen kun je van een ander nog niet een dader maken.

*********

Nederland moet aan de Scandinavische landen excuses vragen voor de misdaden van de Vikingen in de 9e en 10e eeuw. En aan Spanje voor de wrede onderdrukking van het protestantisme tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

*********

Een vaccin - of het nu tegen corona is of tegen iets anders - neem je niet alleen voor jezelf.

*********

Lhbtiq+: je krijgt geen integratie door meer hokjes te creëren.

*********

Het verschil tussen populisten en democraten is, dat democraten respect hebben voor minderheden, en populisten niet. Populisme is de dictatuur van de meerderheid.

 

 

 

 

 

Terug